Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
78 postów 694 komentarze

alfabet

Henryk Dąbrowski - Wolność nie czyni ludzi szczęśliwymi, czyni ich po prostu ludźmi

Pomyłki sądowe – mordercy którym pozwolono zabić ponownie

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

I nie dowiesz się, że poświęcane jest życie setek osób, aby możliwa była realizacja absurdalnych pomysłów Postępu – bowiem dopuszczalne jest każde kłamstwo i każda manipulacja.

 

W artykule Brak kary śmierci w k.k. jest pogardą dla ofiar (5c)[1] rozważaliśmy problem pomyłek sądowych. Interesują nas dwa rodzaje pomyłek:

 1. Niewinna osoba zostaje przez pomyłkę oskarżona o popełnienie zabójstwa. W uczciwym procesie sądowym nie zostaje wykryta bezpodstawność oskarżenia i sąd wydaje wyrok śmierci, który zostaje WYKONANY.
 2. Sąd lub inne właściwe dla danej sytuacji władze traktują zabójcę zbyt łagodnie (niski wyrok, przedterminowe zwolnienie, przepustka, możliwość kontaktu z innymi więźniami, brak właściwego nadzoru). W wyniku takiej pomyłki zabójca
 • wychodzi na wolność i zabija kolejne niewinne osoby
 • odbywa karę w więzieniu i zabija współwięźniów lub osoby z personelu więziennego
 • będąc na wolności lub przebywając w więzieniu zleca zamordowanie świadków


W przypadku pierwszej z rozpatrywanych pomyłek istotnym elementem jest to, aby wyrok został wykonany. W przeciwnej sytuacji obecność kary śmierci w kodeksie karnym w niczym nie wpływa na wynik sprawy.


Nie są mi znane pomyłki pierwszego rodzaju, które zdarzyłyby się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Natomiast istnieje ogromna ilość pomyłek drugiego rodzaju. Pomyłki te są skrzętnie tuszowane, ukrywane i przemilczane przez media oraz przez przeciwników kary śmierci. Podkreślmy to z całą mocą

 

Przeciwnikom kary śmierci zupełnie nie przeszkadza, gdy w wyniku pomyłki sądowej, zabójcy mordują niewinne osoby.

 


W tym artykule chcemy przedstawić Czytelnikowi pomyłki drugiego rodzaju. Ich ilość wprawia w przerażenie. Aby wykonane przez nas zestawienie było łatwe do odczytania, a jednocześnie niosło jak najwięcej informacji, będziemy chcieli uwzględnić różne sytuacje w jakich doszło do zabójstw. Zauważmy najpierw, że jeśli osoba przebywa na wolności, to może popełnić zabójstwo w czterech sytuacjach

 • jest osobą niekaraną
 • jest osobą karaną, która odbyła całą zasądzoną karę więzienia
 • jest osobą karaną i znajduje się na warunkowym przedterminowym zwolnieniu
 • jest osobą karaną i znajduje się na przepustce


Jeżeli osoba znajduje się w więzieniu, to może popełnić zabójstwo w następujących sytuacjach

 • zabijając współwięźnia lub osobę z personelu więziennego
 • uciekając z więzienia i zabijając osoby poza więzieniem

 

Zauważmy, że niezależnie od wypisanych wyżej sześciu sytuacji morderca może popełnić morderstwo zlecając zabójstwo wskazanych osób. W tym przypadku zarówno morderca jak i ofiara mogą znajdować się w więzieniu lub na wolności.

 

Pierwszą z wypisanych wyżej sytuacji (przestępca nie był wcześniej karany) NIE oznaczymy żadnym symbolem. Pozostałym pięciu sytuacjom przypiszemy litery od A do E. Następująca po literze cyfra oznacza ilość zabójstw popełnionych w danej sytuacji. Myślnik rozdziela różne sytuacje. Jeżeli morderstwo było morderstwem "na zlecenie" dodajemy dodatkową literę K. Dla ułatwienia przedstawimy możliwe sytuacje w tabeli.

Uwaga: w poniższej tabeli słowa „zabójca”, „zabił”, „zabił ponownie”, „poprzednie zabójstwo/zabójstwa” odnoszą się również do osób, które zleciły zabójstwo [ang. contract killing].

Litera przed liczbą w kolumnie Kategoria
Znaczenie przed pierwszą liczbą
Znaczenie przed drugą i kolejnymi liczbami
brak litery
Zabójca nie był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa lub (najczęściej) oznacza brak danych o przestępstwach i wyrokach w okresie przed popełnieniem pierwszego zabójstwa.
 
A
Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa. Pierwsze zabójstwo popełnił po całkowitym odbyciu kary za ostanie przestępstwo / przestępstwa.
Zabił ponownie po całkowitym odbyciu kary za poprzednie zabójstwo / zabójstwa.
B
Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa. Pierwsze zabójstwo popełnił podczas warunkowego przedterminowego zwolnienia(*).
Zabił ponownie po otrzymaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia(*) udzielonego mu, kiedy odbywał karę za poprzednie zabójstwo / zabójstwa.
C
Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa. Pierwsze zabójstwo popełnił podczas pobytu na przepustce(**).
Zabił ponownie w czasie przepustki(**) udzielonej mu, kiedy odbywał karę za poprzednie zabójstwo / zabójstwa.
D
Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa i znajdował się w więzieniu(x). Pierwsze zabójstwo popełnił w więzieniu(x).
Zabił ponownie w więzieniu(x), gdzie odbywał karę za poprzednie zabójstwo / zabójstwa.
E
Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa i znajdował się w więzieniu(x). Pierwsze zabójstwo popełnił po ucieczce(z) z więzienia(x).
Zabił ponownie po ucieczce(z) z więzienia(x), gdzie odbywał karę za poprzednie zabójstwo / zabójstwa.

(*) - Mamy tutaj na myśli wszelkie decyzje, które po wydanym wyroku przerywają odbywanie kary na z założenia długi i zależny od zwolnionego więźnia okres czasu. Zatem będą to: zwolnienie w wyniku apelacji, ułaskawienie, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zastosowanie aresztu domowego, areszt ochronny, itd... [w języku angielskim: parole, conditional release, early release, conditional early release, conditional discharge, home arrest, protective custody]. Dotyczy to również zwolnień z psychiatrycznych zakładów zamkniętych.

(**) - Mamy tutaj na myśli wszelkie decyzje, które po wydanym wyroku przerywają odbywanie kary na z założenia krótki i niezależny od zwolnionego więźnia okres czasu, czyli również urlop [ang. pass, furlough]

(x) - Mamy na myśli wiezienie, areszt, zakład poprawczy lub zakład psychiatryczny, a w ogólności dowolne wyznaczone przez właściwe władze miejsce obowiązkowego przebywania.

(z) - Mamy tutaj na myśli wszelkie działania więźnia prowadzące do opuszczenia przez niego obszaru, w którym z polecenia właściwych władz obowiązany był przebywać.

 


Przykłady oznaczeń:

1-A2 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 15 lat więzienia. Zabójca wyszedł z więzienia po 15 latach (po odbyciu całej kary) i zabił kolejne dwie osoby.

A2-B1 – Przestępca poprzednio karany za próbę zabójstwa. Karę odbył w całości. Po wyjściu z więzienia zamordował dwie osoby. Sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. Po 10 latach uznano, że może zostać warunkowo zwolniony. Po opuszczeniu więzienia zabójca zabił kolejną osobę.

1-C1 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 25 lat więzienia. W czasie odbywania kary uzyskał przepustkę dla załatwienia spraw osobistych. Będąc na przepustce zabił kolejną osobę.

3-D1 – Zabójca zamordował trzy osoby. Sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. W czasie odbywania kary zamordował współwięźnia (lub osobę z personelu więziennego).

D1-D1 – Przestępca został skazany za gwałt i w czasie odbywania kary zamordował współwięźnia. Sąd skazał zabójcę na karę dożywotniego więzienia. Po przeniesieniu do więzienia o zwiększonych środkach bezpieczeństwa zabójca zabija kolejnego więźnia (lub osobę z personelu więziennego).

1-E1 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 50 lat więzienia. W czasie odbywania kary uciekł z więzienia. Uciekając przed pościgiem włamał się do przypadkowego domu i zabił właściciela.

K1-DK3 – Zabójca wydał polecenia zamordowania jednej osoby. Sąd skazał go za zlecenia zabójstwa na 60 lat więzienia. Będąc w więzieniu zabójca zlecił pozostającym na wolności wspólnikom zamordowanie trzech świadków i osoby te zostały zamordowane.

 


Korzystając głównie z danych dostępnych na stronie http://murderpedia.org sporządziłem zamieszczoną niżej tabelę. W kolumnie Rok podajemy rok pierwszego zabójstwa. W kolumnie Informacje podajemy informacje o kolejnych zabójstwach (tylko w przypadku Polski) i linki do stron internetowych, gdzie znajduje się dokładniejszy opis każdego przypadku. Czytelnik powinien pamiętać, że każda liczba w kolumnie Kategoria (poza pierwszą liczbą) oznacza niewinne ofiary pomyłki sądowej. Ilość tych ofiar przeraża – taka jest prawdziwa cena jaką społeczeństwo płaci za łagodne wyroki, wygodne cele i fikcję resocjalizacji.

Zabójca
Kategoria
Rok
Informacje
B. Jerzy
1-B1
1982
Opole, 09.02.2004
B. Paweł
1-A1
1994
Warszawa, 2010
B. Tadeusz
1-A1?
1985
Wólka Cycowska, 12.06.2006
B. Władysław
1-C1
1990
Racibórz, 13.10.2010
C. Mirosław
2-A1
1990?
Wadowice, 21.12.2006
Cz. Mirosław
1-B1
1971
Radomia, 24.05.1983
G. Tadeusz
1-A1
1999
Olsztyn, 23.01.2015
J. Zbigniew
1-B1
1986
Opole, 09.02.2004
K. Jan
1-A1
?
Warszawa, listopad 2012
K. Janusz
1-B1?
1992?
Warszawa, 25.06.2010
K. Piotr
1-B1
1993
Kalisz, 14.02.2005
K. Zbigniew
1-A1
2000
Zgorzelec, 31.01.2011
L. Sebastian
1-D1
?
Potulice, 18.10.2007
Ł. Artur
1-A2
1991
Warszawa, 11.03.2012
M. Antoni Krzysztof
1-C1-B1
1990
Kosów Lacki, 08.05.1991
M. Elżbieta
1-C1
2003
Tarnów, marzec 2006
N. Mariusz
1-B1
1993
Prusice, 24.06.2011
P. Damian
1-C1
2000
Chocianów, 22.12.2005
P. Grzegorz
1-B1(?)
1983?
Toruń, 18.08.2007
PLUTA Józef
1-E6
1973
Pąchy, 10.09.1979, Suchy Las, 20.10.1979
POKŁADEK Jerzy
1-B1
1980
w Ł., 29.04.2000
Rz. Dariusz
1-A1
1997
Andrychów, 22.05.2009
S. Henryk
1-B1
198?
Swarzędz, 29.10.1995
S. Henryk
1-A1
2000
Strzelce Wielkie, 09.07.2011
S. Michał
2-D1
2011
Toruń, 30.07.2011
SOBIERAJ Henryk
C1-E1
1995
Ełk, 1996
Ś. Józef
1-A1
1987
Kutno, 16.10.2013
T. Mirosław
1-A1
1995
Parczew, 13.04.2004
U. Andrzej
1-B1
?
Warszawa, listopad 2007
W. Rafał
1-B1
1997
Kraków, 22.08.2014
Z. Krzysztof
1-B1
1995
Resko, 02.11.2010
N. N1
1-A1
197?
Gdańsk, 31.01.2015
N. N2
1-B1(?)
199?
Bytom, 23.04.2010
N. N3
1-A1(?)
?
 

UWAGA: Z przyczyn technicznych przedstawiona wyżej tabela obejmuje jedynie przypadki, które miały miejsce w Polsce oraz pominięte zostały linki do stron internetowych. Czytelnik może obejrzeć całą tabelę na stronie henryk-dabrowski.pl.

 

Wszystkie wymienione wyżej przypadki pomyłek aparatu sprawiedliwości są dobrze udokumentowane i ujawniają skrajną niekompetencję sądów przy podejmowaniu decyzji o warunkowym zwolnieniu bandytów oraz całkowity brak troski o życie zwykłych obywateli. Poniższe zestawienie pokazuje cenę jaką płaci społeczeństwo za łagodne wyroki, wygodne cele i zabawę w resocjalizację.

 

Kraj / grupa państw
Liczba morderców, którym sądy pozwoliły zabić ponownie
Liczba ofiar pomyłek sądowych
Polska (od 1971)
34
41
USA (od 1958)
139
264
Pozostałe przypadki
36
129
Razem
209
434

 

 

Ta cena nikogo nie niepokoi i nie usłyszymy głosów sprzeciwu. Przecież godność prawie niewinnych morderców nie ma ceny.

 

W postępowych mediach nikt nie powie społeczeństwu, że tylko Pan Bóg się nie myli i dlatego każdy morderca nigdy nie powinien wyjść na wolność.

 

Nie spotkamy głębokich, filozoficzno – religijnych rozważań, czy moralne jest poświęcanie życia niewinnych osób, aby godność morderców była uszanowana.

 

Nikt nie oświadczy, że państwo ma chronić życie swoich obywateli i dlatego każdy morderca powinien zostać powieszony lub skazany na dożywotni pobyt w więzieniu.

 

 

I nie dowiesz się, że poświęcane jest życie setek osób, aby możliwa była realizacja absurdalnych pomysłów Postępu – bowiem dopuszczalne jest każde kłamstwo i każda manipulacja.

 

 

 

 

 


PS.
Proszę Czytelników o pomoc w uzupełnieniu powyższej tabeli, w szczególności w części dotyczącej Polski. Informacje z dołączonymi linkami, skanami wyroków sądowych lub dokładnym opisem sytuacji proszę przesyłać na adres: brakkarysmierci@gmail.com

 

 

 

 

 

 

[1] Henryk Dąbrowski, Brak kary śmierci w k.k. jest pogardą dla ofiar (5c), (LINK)

 

 

 

KOMENTARZE

 • @chrisdigger 19:15:06
  Dzięki. Napisałem kiedyś:

  "Poprzez Marsze Milczenia wyrażające sprzeciw przeciwko przemocy (kiedy obywatelskim obowiązkiem jest krzyczeć!)..."

  I nie pozostaje mi nic innego, jak krzyczeć...

  Jest rzeczą nieprawdopodobną, jak wiele kłamstwa potrafimy przełknąć, milczeć i nie czynić nic. W przypadku kary śmierci dopuszczalne jest każde kłamstwo i każda manipulacja.
 • @nocny gryzoń 22:04:08
  Rozumiem, że nie przeszkadza panu śmierć osób niewinnych, gdy katem jest zwolniony z więzienia decyzją sądu morderca. Natomiast jedynie teoretyczna możliwość, że sąd może skazać niewinnego człowieka sprawia, że drżą panu ręce, przestaje pan myśleć obiektywnie, przestaje pan myśleć w ogóle i dołącza do marszu przeciwników kary śmierci...

  Najpierw należy sprawić, aby kara śmierci wróciła do kodeksu karnego, bowiem:

  Brak kary śmierci w kodeksie karnym jest pogardą dla ofiar.
 • Mam nadzieję
  że się w końcu doczekamy równie wyczerpującej notki na temat osób, które dekadami czekały na wyrok śmierci, a potem zostały zwolnione, bo okazało się, że zostały skazane niewinnie i o tych, którzy zostali straceni, a po ich śmierci okazało się, że byli niewinni. A także o tych, którym po życiu spędzonym w więzieniu wypłacono ogromne odszkodowania za stracone lata ,bo okazało się, że bylli niewinni, a mieli szczęście, że zamknięto ich w kraju, gdzie nie ma wyroku śmierci.

  Oczywiście, autorowi by ręka nie zadrżała. No ale podobno jest nas i tak za dużo na tym świecie, dla niektórych każdy sposób może być dobry, aby zmniejszyć populację.
 • @Lotna 01:57:36
  Kara śmierci jest nieodwracalna i w razie pomyłki cały system sądowniczy ma krew na rękach. W takich Stanach Zjednoczonych, z tego, co czytałem, to jest sporo nadużyć. Do tego dochodzi np. czekanie 20 lat w celi śmierci - czemu to ma służyć, resocjalizacji? Już nie mówiąc o jakichś pierdołach typu "humanitarna kara śmierci". Co trupowi po świadomości, że wstrzyknięto mu truciznę zdezynfekowaną strzykawką.

  Stawiam warunek, że jak sędzia się pomyli, to też dostanie czapę. Za morderstwo !!!!
 • @Zbójnicki pies 02:22:38
  Jedynie zacytuję, bo może akurat ten fragment pozostał nie zauważony:

  "W przypadku pierwszej z rozpatrywanych pomyłek istotnym elementem jest to, aby wyrok został wykonany. W przeciwnej sytuacji obecność kary śmierci w kodeksie karnym w niczym nie wpływa na wynik sprawy."
 • @Lotna 01:57:36
  Czy potrafi pan być konsekwentna walcząc o życie niewinnych osób?

  Czy potrafi pani zaakceptować fakt, że żaden morderca nigdy nie powinien opuścić więzienia?

  Ten artykuł nie ujmuje pełnej liczby osób, które zapłaciły życiem, za sądowe pomyłki. To pani nie przeszkadza?
 • @nocny gryzoń 16:57:56
  To tylko konsekwentna ochrona niewinnych ludzi. Jeśli nie dopuszczamy sądowych pomyłek (zgodnie z argumentami przeciwników kary śmierci), to czyńmy to konsekwentnie.

  Skoro morderca już raz zabił, to może uczynić to po raz drugi i jak wykazałem to w artykule, często tak czyni. W Polsce sądy zabiły w ten sposób (od 1971 roku) 41 osób. Zatem, aby nie ginęli niewinni ludzie musimy albo mordercę powiesić, albo skazać na dożywocie bez możliwości zwolnienia z więzienia.

  Ale szacowne towarzystwo przeciwników kary śmierci nabrało wody w usta i milczy.
 • @Henryk Dąbrowski 10:03:33
  "Czy potrafi pani zaakceptować fakt, że żaden morderca nigdy nie powinien opuścić więzienia?"

  Nie, absolutnie, nie! Nie każdy, kto zamordował człowieka, jest seryjnym zabójcą,, nie każdy, kto zabił, zrobił to z premedytacją, a niektórzy z tych , którzy dopuszczali myśl o morderstwie, zabili we własnej obronie.

  Jeśli ktoś jest seryjnym mordercą, wina została mu udowodniona ponad wszelkimi wątpliwościami, sam się przyznał i doprowadził na miejsce zbrodni - taka osoba nie powinnanigdy wyjść z ciężkiego więzienia, w którym byłaby izolowana od reszty współwięźniów.

  Jeśli sądy, jak sam pan przyznaje, niekompetentne, zaczną skazywać wszystkich podejrzanych o zabójstwo na śmierć, obawiam się, że takie skorumpowane państwo, jakim jest Polska, wyludni się bardzo szybko, co mi przeszkadza o wiele bardziej niż śmierć ofiar "pomyłek sądowych", które po pierwsze, powinny mieć prawo do samoobrony, do noszeniai do użycia broni w razie potrzeby, jaką jest obrona życia i mienia.

  Państwo totalitarne odebrało obywatelom możliwość samoobrony, a pan, na dodatek nawołuje do tego, aby skorumpowane sądy, prokuratura i policja dostały zielone światło do eliminowania obywateli w majestacie prawa. Mamy już "psychuszki", to zupełnie wystarczy, tam też można uśmiercić niewygodnych obywateli, a przynajmniej zafundować im lobotomię.

  Albo to jest celem pańskich uporczywych, monotematycznych notek, albo jest to jakaś chorobliwa obsesja; jedno z dwóch.
 • @Lotna 19:02:28
  Nie udzieliła pani odpowiedzi na zadane pytanie. Wyrwała jedynie zdanie z kontekstu i rozpisała się nie na temat. Zastanawiając się po drodze nad przyczynami dla których piszę te artykuły. Tu łatwo pani wyjaśnię. Otóż uważam, że

  Brak kary śmierci w kodeksie karnym jest pogardą dla ofiar

  Piszę, aby ten stan zmienić.


  Powtórzę w skrócie problem, który postawiłem w artykule. Proszę przeczytać, przemyśleć i odpowiedzieć:

  Jeśli nie dopuszczamy sądowych pomyłek (zgodnie z argumentami przeciwników kary śmierci), to czyńmy to konsekwentnie. Nie stosujmy tego argumentu jednostronnie: trzeba znieść karę śmierci, aby nie zginęła niewinna osoba.

  Skoro morderca już raz zabił, to może uczynić to po raz drugi i jak wykazałem to w artykule, często tak czyni. W Polsce sądy zabiły w ten sposób (od 1971 roku) co najmniej 41 osób. Zatem, aby nie ginęli niewinni ludzie musimy albo mordercę powiesić, albo skazać na dożywocie bez możliwości zwolnienia z więzienia.
 • @nocny gryzoń 14:35:36
  Bardzo dziękuję! To mój przypadek N.N1. Teraz przestanie być anonimowy.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

ULUBIENI AUTORZY