Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
78 postów 694 komentarze

alfabet

Henryk Dąbrowski - Wolność nie czyni ludzi szczęśliwymi, czyni ich po prostu ludźmi

Hańba i chwała – sieroty po II RP

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Wydawało się nam, że nie ma rosyjskich zarządzeń centralnych określających stosunek Rosjan do AK i że w rzeczywistości stosunek był różny. "

 
 

Porażającą klęskę Powstania Warszawskiego próbuje tłumaczyć się tym, że była to w istocie decyzja polityczna. Nic nie uprawnia pomysłodawców powstania do tłumaczenia własnej głupoty tym faktem. Nawet wtedy, gdy podjęte działania militarne mają za główny cel efekt polityczny, to nie zwalnia to, przywódców tych działań od obowiązku maksymalizowania szans na sukces i minimalizowania strat własnych.


Pomysłodawcy powstania to premier bez najmniejszego pomysłu na Polskę i wojskowe ciemniaki żyjące w świecie własnych fantazji, gotowi walczyć o Polskę do ostatniej kropli krwi, pod warunkiem, że to nie będzie ich krew. Działanie tego „dowództwa” to w rzeczywistości działalność spiskowców, którzy postanowili wywołać powstanie w Warszawie rozumując następująco: jak wygramy, to cała chwała spadnie na nas, jak przegramy, to Mikołajczyk o niczym nie wiedział, a my (wojskowi) podejmowaliśmy złe decyzje, bo nie mieliśmy żadnych informacji z Londynu.


Przedstawiam poniżej sporządzony przeze mnie szkic raportu, który dla tzw. dowódców Powstania Warszawskiego powinien być podstawą do podejmowania decyzji. Oczywiście prawdziwy raport byłby zapewne wielokrotnie bardziej obszerny, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji militarnej. Chcę podkreślić, że przedstawiona w tym raporcie wiedza była dostępna Komendzie Głównej AK pod koniec lipca 1944, a w rzeczywistości była znacznie bardziej szczegółowa. Czytelnik może łatwo wyobrazić sobie, że to na jego barkach spoczywa podjęcie decyzji, przeanalizować przedstawione fakty i ocenić działania „dowództwa” AK.


A) Charakterystyka stosunku ZSRS pod przywództwem Stalina do Polaków, rządu RP i sił AK

 • Po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny wschodniej RP we wrześniu 1939 roku rozpoczęto systematyczne mordowanie i wywózkę Polaków, a szczególnie polskiej inteligencji. Kilkadziesiąt tysięcy zabitych i kilkaset tysięcy aresztowanych.

 • Sowieci wymordowali w Katyniu kilka tysięcy polskich oficerów. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że w rzeczywistości wymordowali wszystkich, których wzięli do niewoli.

 • Rząd ZSRS zmusił armię generała Andersa do ewakuacji.

 • Rząd ZSRS nie uznaje rządu RP i struktur zbrojnych temu rządowi podległych.

 • Po zakończeniu walk o Wilno i Lwów sowieci aresztowali dowódców AK, którzy pomagali wyzwolić te miasta.

B) Charakterystyka ogólnej sytuacji militarnej i możliwości dalszej walki

 • Należy zauważyć, że Polska nie była w stanie pokonać Niemiec w 1939 roku, a obecnie Niemcy są państwem wielokrotnie bardziej silnym militarnie. Potęga Niemiec zostanie wkrótce pokonana przez Armię Czerwoną i jest to miarą potęgi tej armii.

 • Najprawdopodobniej sowieci chcą ustanowić w Polsce kontrolowany przez siebie rząd, a kolejny krok do realizacji tego celu właśnie uczynili (utworzenie PKWN).

 • Możliwości walki z okupacją sowiecką nie istnieją. Naród jest wyczerpany pięcioletnią okupacją niemiecką, zginęło już co najmniej 1,5 mln Polaków – najwierniejszych reprezentantów interesów Polski, zaś w walce z sowietami nie znajdziemy żadnego sojusznika.

 • Osamotniona Polska stawiając opór bezpośredni jedynie wykrwawi się i utraci swoje elity.

 • Sugestia: należy rozwiązać AK, a wszystkie dokumenty zniszczyć. Być może najwyżsi dowódcy (rozpracowani przez NKWD) powinni wycofać się na zachód.

C) Charakterystyka bieżącej sytuacji politycznej

 • W Moskwie 21 lipca zostaje powołany PKWN – marionetkowy rząd Polski pod całkowitą kontrolą Stalina.

 • 22 lipca PKWN w audycji radiowej Związku Patriotów Polskich ogłasza tzw. Manifest Lipcowy. Rząd RP w Londynie uznaje za bezprawny, zapowiada nacjonalizację ziemi i przemysłu.

 • Premier Mikołajczyk udaje się do Moskwy, gdzie ma zaplanowane na 3 sierpnia 1944 roku spotkanie ze Stalinem. Premier Mikołajczyk jest premierem nieuznawanego przez ZSRS rządu i charakter wizyty Mikołajczyka jest co najmniej niejasny. Być może po prostu Stalin nie chciał odmówić prośbie Churchilla.

 • 29 lipca Radio Moskwa (w godzinach wieczornych) nadało w języku polskim wezwanie do ludności Warszawy. Głosiło ono, że dla polskiej stolicy „godzina czynu wybiła” oraz zapowiadało, że „czynną walkę na ulicach Warszawy (…) nie tylko przyspieszymy chwilę ostatecznego wyzwolenia, lecz ocalimy również majątek narodowy i życie waszych braci”.

 • 30 lipca należąca do komunistycznego ZPP „Radiostacja Kościuszko” kilkukrotnie powtórzyła wezwanie: „Warszawa drży w posadach od ryku dział. Wojska sowieckie nacierają gwałtownie i zbliżają się do Pragi. Nadchodzą, aby przynieść nam wolność. Niemcy wyparci z Pragi będą usiłowali bronić się w Warszawie. Zechcą zniszczyć wszystko. W Białymstoku burzyli wszystko przez sześć dni. Wymordowali tysiące naszych braci. Uczyńmy, co tylko w naszej mocy, by nie zdołali powtórzyć tego samego w Warszawie. Ludu Warszawy! Do broni! Niech cała ludność stanie murem wokół Krajowej Rady Narodowej, wokół warszawskiej Armii Podziemnej. Uderzcie na Niemców! Udaremnijcie ich plany zburzenia budowli publicznych. Pomóżcie Czerwonej Armii w przeprawie przez Wisłę. Przysyłajcie wiadomości, pokazujcie drogi. Milion ludności Warszawy niech stanie się milionem żołnierzy, którzy wypędzą niemieckich najeźdźców i zdobędą wolność!”

 • Sowieckie lotnictwo zrzuciło także nad miastem ulotki propagandowe o podobnej treści.

 • Uwaga: jeżeli Stalin nie zamierza zsowietyzować Polski, to powstanie nie jest potrzebne. Jeżeli zamierza, to żywi żołnierze AK są dla niego problemem, zaś martwi rozwiązaniem.[1]

D) Charakterystyka bieżącej sytuacji militarnej

 • W dniach 23 i 24 lipca rozbite oddziały niemieckie maszerują przez Warszawę na zachód, w mieście widać panikę wśród niemieckiej ludności i administracji, ale w ostatnich dniach lipca panika zostaje opanowana, a Dywizja Pancerna "Hermann Göring" przeprawia się przez Wisłę na wschód. Należy wziąć pod uwagę, że dywizji pancernej nie przeprawia się po to, aby walczyła samotnie i została zniszczona, a w celu wzmocnienia istniejących sił i utworzenia obrony.

 • Fakt, że Niemcy przeprawiają siły za Wisłę świadczy o niemieckich przygotowaniach do walki i nie należy rozpoczynać powstania dopóki ta walka nie zostanie rozstrzygnięta. Można spodziewać się wzmocnienia tych sił nowymi dywizjami z Niemiec.

 • Dowództwo AK wie, że Armia Czerwona przeprawia się przez Wisłę w okolicach Magnuszewa. Czy sowieci będą walczyli o Warszawę, czy zamierzają ją wyzwolić przez okrążenie?

 • Sowieci do Warszawy podeszli od południa i walczą z Niemcami na linii Pogorzel-Wiązowna-Okuniew-Wołomin-Radzymin (tzn. posuwają się równolegle do Wisły w odległości 15-20 km). Z pewnością nie są to siły główne, które zbliżałyby się od wschodu. Jakie zadanie wykonują te wojska? Może jedynie odciągają uwagę Niemców od organizowanej przeprawy w okolicach Magnuszewa?

 • 29 lipca o świcie Niemcy rozpoczęli minowanie mostów przez Wisłę. Prace zostały zakończone rankiem 1 sierpnia. Na mostach wystawiono warty.

 • 31 lipca komunikat sowiecki doniósł, że oddziały rosyjskie wzięły do niewoli dowódcę 73 dywizji niemieckiej (generał Friedrich Franek), która broniła Pragi. Nie jest jasne w jakiej sytuacji niemiecki generał dostał się do niewoli (czy był to przypadek, czy efekt gwałtownego ataku i rozbicia sił dywizji)

E) Charakterystyka sił i uzbrojenia

 • Siły niemieckiego garnizonu w Warszawie – ok. 15 000 żołnierzy

 • Zaprzysiężonych żołnierzy AK w Warszawie – ok. 50 000 żołnierzy (mężczyzn i kobiet). Należy szacować, że do walki stanie ok. 50% - 75%, czyli od 25 000 do 37 500 żołnierzy

 • Uzbrojenie
  —  3846 pistoletów
  —  2629 karabinów
  —  657 pistoletów maszynowych
  —  145 ręcznych karabinów maszynowych
  —  47 ciężkich karabinów maszynowych
  —  29 karabinów przeciwpancernych i granatników PIAT
  —  16 moździerzy i granatników
  —  2 działka przeciwpancerne
  —  30 miotaczy ognia
  —  43 971 granatów ręcznych
  —  416 granatów przeciwpancernych
  —  ok. 12 tys. butelek zapalających
  —  1266 kg materiałów wybuchowych

 • Stan amunicji – na 2 do 3 dni walki

 • Zapasy żywności – na 3 do 5 dni

 • Wniosek: ok. 7300 żołnierzy (czyli ok. 0,7 dywizji piechoty) ma jakąkolwiek broń na od 2 do 3 dni walki. Ale stan osobowy może być w tym czasie utrzymany za względu na duże rezerwy żołnierzy bez broni. Zdobycie niemieckich magazynów broni może radykalnie poprawić stan uzbrojenia.

 • Wniosek: Termin wywołania powstania musi być wybrany wyjątkowo starannie i ostrożnie. Sowieci muszą być nie dalej niż 2 dni walki od Warszawy. Zdobycie magazynów broni powinno być najważniejszym zadaniem. Do realizacji tego celu należy skierować najlepiej uzbrojone i doświadczone oddziały.

 • Bez wsparcia sowietów nie ma szans na zwycięstwo. Nawet opanowanie całej Warszawy nie uchroni powstańców przed atakami niemieckiego lotnictwa bombowego. Niemcy wprowadzą do walki czołgi, artylerię i moździerze, okrążą tereny zajęte przez powstańców i będą je odbierać zamęczając walką oddziały AK na śmierć (minimalizując straty własne). Należy spodziewać się dużych strat wśród ludności cywilnej, bo Niemcy nie będą rozróżniać powstańca od cywila. Każda osoba w strefie walk będzie dla żołnierza niemieckiego potencjalnym zagrożeniem. Znając niemieckie „zwyczaje” należy liczyć się z odwetowym mordowaniem ludności cywilnej. Trzeba pamiętać jak wyglądało tłumienie powstania w getcie żydowskim.

 • Wniosek: należy czekać na ustalenia premiera Mikołajczyka ze Stalinem.

F) Inne okoliczności

 • Faza księżyca: 4 sierpnia 1944 (piątek) o godzinie 14:39 będzie pełnia Księżyca, 18 sierpnia 1944 roku (piątek) o godzinie 22:25 będzie nów Księżyca (wg czasu letniego, wprowadzonego podczas niemieckiej okupacji).

 • Pogoda, pułap chmur: nieznane, ale ważne w przypadku oczekiwania na zrzuty broni, bombardowanie niemieckich pozycji, desantowanie wsparcia

 • Skrócenie czasu mobilizacji zwiększy zaskoczenie przeciwnika, ale zmniejszy ilość zmobilizowanych żołnierzy, którzy w pierwszym dniu staną do walki

 • Należy pamiętać, że w pierwszych dniach AK będzie stroną atakującą, a przeciwnik schroni się w dobrze przygotowanych i uzbrojonych obiektach. Przy takim ataku wymagany stosunek sił wynosi co najmniej 2:1.

 • Rozpoczęcie powstania po południu skróci element zaskoczenia. Oddziałom słabo uzbrojonym trudno prowadzić walkę w nocy, bo przeciwnik jest dobrze ukryty, a sylwetki ludzi w księżycową noc są stosunkowo łatwo zauważalne.

 • Rozpoczęcie powstania o świcie (ok. 3.00) pozwoli zmaksymalizować czas zaskoczenia przeciwnika do kilkunastu godzin ciągłej walki. Szacuje się, że czujność przeciwnika w nocy jest mniejsza.

G) Zapotrzebowanie na zrzuty
 

Odliczając pistolety jako broń niezdatną do walki w natarciu, otrzymujemy bardziej realną liczbę 3500 uzbrojonych ludzi. Przyjmując, że do walki stanie 35 000 żołnierzy AK potrzebujemy broni i amunicji dla 31 500 ludzi. Przyjmiemy, że jeden samolot może dostarczyć ok. 2000 kg zaopatrzenia[2], zaś analizę przeprowadzimy zakładając następujące wyposażenie żołnierza AK

 • pistolet maszynowy Sten Mk II (masa 2,8 kg bez magazynka)
 • 7 pustych magazynków (masa 0,26 kg szt.)

 •  hełm (masa 1,3 kg)

Pistolet maszynowy Sten Mk II wybraliśmy, bowiem broń ta ze względu na niewielkie rozmiary i dużą siłę ognia[3] jest niezwykle przydatna do prowadzenia walk w mieście i jest produkowana w Wielkiej Brytanii w dużych ilościach.[4] Przyjmuje się, że pistolet maszynowy wymaga 200-300 nabojów na dobę walki. Ponieważ należy spodziewać się ciężkich i intensywnych walk podczas powstania, to przyjmujemy zużycie na poziomie 240 nabojów (masa 12 g szt.), czyli 2,88 kg amunicji na dobę walki. Dodatkowo przewidujemy, że każdy żołnierz w ciągu doby zużyje dwa granaty o łącznej masie 0,8 kg. Czyli dla pierwszych 10 dni walki otrzymujemy następującą masę zaopatrzenia

 

2,8 + 7*0,26 + 1,3 + 10*2,88 + 10*0,8 = 42.72 kg

 

Wynika stąd, że jeden zrzut 2 ton zaopatrzenia (jeden samolot) jest w stanie dostarczyć broń dla 47 ludzi na 10 dni walki. Otrzymujemy w ten sposób liczbę potrzebnych zrzutów równą 31 500 : 47 = 670. Biorąc pod uwagę, że nie wszystkie zrzuty zostaną przejęte oraz fakt, że zrzuty muszą objąć dodatkowo amunicję do już posiadanej broni, inne rodzaje uzbrojenia, radiostacje, opatrunki i lekarstwa, możemy przyjąć, iż potrzeba minimum 1000 zrzutów. Zrzuty te powinny być wykonywane począwszy od pierwszej nocy po wybuchu powstania, co zarazem wskazuje, że godzina 3 rano jest najdogodniejszym momentem rozpoczęcia walk. Należy zaplanować wykonanie wszystkich 1000 zrzutów w ciągu pierwszych 10 nocy, co oznacza minimum 100 zrzutów każdej nocy.
 

Ogromne znaczenie ma również wpływ takich zmasowanych zrzutów na morale przeciwnika.

 


      Henryk DąbrowskiPS. Jeśli wczorajszym spiskowcom, będziecie dzisiaj stawiali pomniki, to jutro będziecie mieli następnych spiskowców tak samo skutecznych.

 

[1] Warto tę uwagę odnieść do wypowiedzi gen. Komorowskiego ps. „Bór”

- Czy generał Okulicki tłumaczył Panu Generałowi, że istniała konieczność walki politycznej z Rosją?
Nie walki, lecz postawienia Rosjanom pewnej przeszkody - aby wyłożyli swoje karty. Byłoby największym nonsensem politycznym, gdyby walka z Niemcami przerodziła się w walkę z Rosją. Chcieliśmy walczyć z Niemcami, a jednocześnie wyjaśnić stosunek Rosji do nas. Chcieliśmy własnym czynem wyzwolić stolicę; pomścić się na Niemcach; dać upust chęci walki; zapobiec spontanicznemu wybuchowi walki nie kierowanej przez AK lub prowokacji - komuniści mogli spowodować walkę - i przez walkę wejść w operacyjny kontakt z Armią Czerwoną. Chodziło o klaryfikację stosunku Rosji do AK.
- Czy doświadczenia z Wołynia, Wilna itd. nie były wystarczające?
Gros wiadomości o "Burzy" pochodziło z terenów na wschód od Bugu. Obszary te to były nasze ziemie wschodnie, które Rosja uważała za swoje. Nie wiedzieliśmy jak będzie po zachodniej stronie Bugu. Wydawało się nam, że nie ma rosyjskich zarządzeń centralnych określających stosunek Rosjan do AK i że w rzeczywistości stosunek był różny. Na przykład w Lubelszczyźnie Rosjanie dawali broń naszym oddziałom.
- To znaczy, że Pan Generał uważał sprawę stosunku Rosjan do AK za otwartą?
Tak. Na ziemiach na zachód od Bugu.

(źródło:Jan M. Ciechanowski, Rozmowa z gen. Komorowskim, 3 maja 1965 r.)
 

[2] W rzeczywistości samolot zrzucał 12 pojemników po 160 kg, czyli 1920 kg zaopatrzenia.

[3] Kaliber 9 mm, długość z kolbą 76,2 cm, ogień skuteczny do 180 m. Szybkostrzelność praktyczna (krótkimi seriami) 128 strz./min.
 

[4] W 1943 roku produkcja Stenów wynosiła 47 000 sztuk tygodniowo. Do końca 1945 wyprodukowano 3 750 000 sztuk tej broni.

 

 

KOMENTARZE

 • @autor
  //30 lipca należąca do komunistycznego ZPP „Radiostacja Kościuszko” kilkukrotnie powtórzyła wezwanie: ... Do broni! Niech cała ludność stanie murem wokół Krajowej Rady Narodowej, wokół warszawskiej Armii Podziemnej. Uderzcie na Niemców!//

  Radiostacją dowodził żyd Tadeusz Daniszewski (właśc. Dawid Kirszbraun)
  Wielokrotnie aresztowany za działalność komunistyczną. Ostatnim wyrokiem w Warszawie z 24 stycznia 1938 skazany został na 12 lat ciężkiego więzienia bez zaliczenia pobytu w Berezie Kartuskiej. Osadzony w więzieniu w Rawiczu, wydostał się stamtąd wraz z innymi więźniami we wrześniu 1939.

  Dzisiaj w TVP info w programie "To jest temat" prowadząca Karolina Lewicka (z tych Lewitów co to sprzątają świątynię) judziła dwóch naszych rodaków. Jednym z nich był Piotr Zychowicz
  http://tinyurl.com/k3wbnd4
  drugiego nazwiska nie zapamiętałem (bo nie warto)
  "Każdy naród musi mieć swoją Masadę" to był główny motyw Lewickiej i tego kolesia o którym juz zapomniałem.
 • @Arjanek 19:32:19
  Dzięki za link. Są siły, które już szykują Polaków do kolejnego powstania, bo przecież wojny nie są po to, aby wygrywać, ale po to by móc bohatersko zginąć.
 • @Arjanek 19:32:19
  Nie pamiętam dokładnie gdzie ale czytałem iż Polacy, szczególnie w okupowanej Warszawie słuchali radia z Londynu (BBC) a nie z Moskwy.
  To stamtąd płynęły komunikaty i rozkazy podgrzewające do walki.
  Jeszcze raz powtórzę, Warszawiacy słuchali radia z Londynu a nie z Moskwy.
  Jest to bardzo ważny fakt który się zataja i powinno się jemu bardzo starannie i na zimno, przyjrzeć. Moskwy prawie nikt nie słuchał mimo ze nadawała. To w Londynie siedział rząd.
 • Wszystkim zachwyconym pięknym umieraniem...
  Celem wojny nie jest śmierć za ojczyznę, ale sprawienie, aby tamci skurwiele umierali za swoją.

  gen. George Patton
 • @Stara Baba 20:19:14 [Józef Retinger]
  //Nie pamiętam dokładnie gdzie ale czytałem iż Polacy, szczególnie w okupowanej Warszawie słuchali radia z Londynu (BBC) a nie z Moskwy.
  To stamtąd płynęły komunikaty i rozkazy podgrzewające do walki.//

  Dzisiaj Norman Davies, reżimowy historyk stwierdził, że dowódcy powstania otrzymali rozkaz z Londynu o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego i tak ich rozgrzeszył.

  W tym kontekście ciekawa i bardzo dwuznaczna jest rola tego Wielkiego Masona (do dzisiaj skrywana), być może żyda, Józefa Retingera.

  //Jako emisariusz polityczny został zrzucony do kraju nocą z 3 na 4 kwietnia 1944 na placówkę „Zegar”, 26 km na wschód od Warszawy; posługiwał się wówczas nazwiskiem Paisley oraz kryptonimami „Salamander” i „Brzoza”. Według Normana Daviesa przyleciał w celu oceny siły armii podziemnej i ugrupowań komunistycznych w wojennej Polsce i przekazania tych informacji bezpośrednio Brytyjczykom, dla których informacje polskiego rządu na emigracji, a także Sowietów nie były wystarczająco wiarygodne. Według innych opracowań[2] by, znając ustalenia konferencji teherańskiej w sprawie Polski, podjąć próbę stworzenia w okupowanym kraju podziemnego rządu z silną reprezentacją lewicy, który mógłby zostać uznany przez Stalina – dlatego spotykał się m.in. z przedstawicielami PPR. W trakcie jego pobytu oddział likwidacyjny KG AK pod krytonimem 993/W podejmował kilkakrotne próby pozbawienia go życia. //

  http://tinyurl.com/2gpfcy
 • @Arjanek 19:32:19
  Widzę że Autor się pogubił. Pzdr. http://foxmulder2.blogspot.com/2013/07/najwieksze-sekrety-smierc.html
 • @Repsol 20:59:38
  Nie pogubiłem się. To cytat dla wielbicieli Powstania i radosnego umierania za Ojczyznę. Pewnie też tutaj zajrzą.
 • @Repsol 20:59:38
  On się nie pogubił repsolku, on tutaj jest na swoim miejscu...
  a ten nick to kpina z Polaków, chyba już zauważyłeś?
  pozdr.
 • @Astra 21:42:42
  A może to prawdziwe imię i nazwisko?...
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 22:00:18
  Tak jasne...
  A ja zeszłam z gwiazd :)))
 • @Henryk Dąbrowski 21:26:17
  Wiersz od wielbicieli Powstania dla ciebie...

  Rocznica - Marian Hemar

  ROCZNICA - Marian Hemar
  (NOWA PIEŚN NA ZNANĄ NUTĘ)

  Gdy naród warszawski się porwał do boju,
  Gdy z bronią powstali cywile -
  Gdzie ty byłeś wtedy, sowiecki gieroju?
  Za Wisłą, opodal, o mile.

  O, cześć wam, radzieccy kamraci!
  O, cześć, towarzysze przytomni!
  Za pomoc w Powstaniu niech Bóg wam zapłaci
  A Polska wam jej nie zapomni.

  Gdy ponad Warszawą świeciły się łuny
  Powstańczej, szaleńczej batalii,
  Za Wisłą czekali sołdaci komuny,
  Aż ogień się do cna wypali.

  O, cześć, sojuszniku łaskawy!
  O, cześć wam, radzieccy kamraci!
  Za pomoc dla ludu walczącej Warszawy,
  Niech Bóg wam stokrotnie zapłaci!

  Gdy trupem padały kobiety i dzieci
  U miejskich barykad i szańców,
  Za Wisłą spokojnie czekali sowieci,
  Aż Hitler dobije powstańców.

  O, cześć wam, o cześć, w samej rzeczy!
  O, cześć wam, o cześć, demokraci!
  Za pomoc w Powstaniu, za pośpiech w odsieczy,
  Niech Bóg wam stokrotnie zapłaci!

  Ten sam Rokossowski, nasz wódz-falsyfikat,
  Widokiem się nie mógł nacieszyć
  I mruczał: Dopóki strzelają z barykad -
  Nu, nima do czego się śpieszyć.

  O, cześć ci marszałku zwycięski!
  Za odsiecz ginących twych braci,
  Za pomoc Warszawie w tej dobie jej klęski,
  Niech Bóg ci stokrotnie zapłaci!

  A Bierut w Lublinie, a Bierut sobaka,
  Rozkazy już zaczął powielać:
  Każdego Paljaka, kto tylko był w AK
  Od razu na miejscu rozstrzelać!

  O, cześć wam, moskiewskie bieruty!
  O, cześć wam, ludowi kamraci!
  Niech Bóg wam stuleciem straszliwej pokuty
  Za zdradę Warszawy zapłaci!

  A dzisiaj, ta ciżba moskiewskich zaprzańców,
  A dzisiaj, te same psubraty
  Z butami się pchają na groby powstańców
  I wieńce im niosą i kwiaty -

  Dziś oni te groby chcą wziąć w swą arendę
  I ukraść im honor tej chwili
  I zwołać umarłych pod swoja komendę,
  Gdy żywych już sami dobili.

  Ach, precz stad radzieccy kamraci!
  Ach, precz stad, zdradzieccy psubraci!

  Czekaliście wtedy, i dziś poczekajcie.
  Nie bójcie się. Bóg wam zapłaci.
 • @Astra 22:11:11
  Tym razem specjalnie dla Pani

  Celem wojny nie jest śmierć za ojczyznę, ale sprawienie, aby tamci skurwiele umierali za swoją.

  gen. George Patton


  PS. per aspera ad Astra - wojen nie wygrywa się wydawaniem rozkazów

  PS2. "Przekonanie o tym, że powstanie wstrząśnie światem, było kolejną mrzonką, bo świata nie obchodziła polska ofiara. Prawa polityki są bardzo brutalne. W polityce liczy się siła, a nie ofiary i całopalenia. Takie gesty mogą być zbywane przez przywódców innych krajów co najwyżej pogardliwym uśmiechem i wzruszeniem ramion."
 • @Henryk Dąbrowski 22:22:49
  Jak ty chłopie w ogóle nie czujesz... nic..
  i co tam wiesz o cierpieniu, że o gwiazdach nie wspomnę
  Jakieś tanie maksymki Pattona podsyłasz.. żałosne
 • @Max von Stirlitz 22:18:38
  "Większość tubylców uważających, że najlepiej było nie robić nic to tylko zwykli tchórze."

  Czy zdaje Pan sobie sprawę dlaczego napisał / zacytował pan to zdanie? Zdanie nie ma sensu, ale trzeba się chwilę zastanowić, aby to dostrzec. Otóż właśnie tak wygląda polska polityka w 1944 roku. Nie było planu B,C,D,E,... Po prostu wywołamy Powstanie, a później się zobaczy. Dlatego pisze Pan i uważa za całkowicie poprawne rozumowo, że odrzucenie koncepcji Powstania równało się z nic nie robieniem.

  Owszem, banda przygłupów, może zdrajców lub agentów tak umiejętnie prowadziła polską politykę, że nie byli w stanie zrobić nic.
 • @Astra 22:36:54
  Rozumiem, że szanowna pani nie z chłopstwa i preferuje maksymki Okulickiego zamiast Pattona. Cóż, ten i ten generał, zatem podeślę Okulickiego

  "mury muszą się walić, krew się musi lać po to, żeby wstrząsnąć sumieniem świata"
 • @Henryk Dąbrowski 22:42:50
  A co się szanowny pan na temat mojego pochodzenia wypowiada??
  Co ma do tego pochodzenie?
  Nie przypominam sobie, żebym na ten temat coś pisała.
  Wynika, że jak napisał - zadziwiony- rozpracowanko jakieś zostało dokonane?
  Ja zdanie Generała Okulickiego podzielam, nawet dzisiaj, tyle, że to krew jego oprawców powinna sie wreszcie polać...
 • @Astra 23:01:58
  Widze kto to jest , czosnkiem jedzie. Pzdr.
 • @LordConqueror 23:15:07
  Dziekuje i pozdrawiam.
 • @Repsol 00:06:48
  Krótko i na temat :)))

  pozdrawiam
 • -------ZBRODNIA na Narodzie polskim --rozpoczęła się !! w 966r
  [ Nasza jest Wielkość. Dlatego istniejemy 1000 lat ] Lord Conqueror

  -- KATOLIK POLSKI jest !!! KŁAMCĄ - ZDRAJCĄ Ojczyzny i Narodu - dopóki my Polacy będziemy tolerować FAŁSZYWĄ PRAWDĘ o Polsce i Polakach !! dopóty NIESZCZĘŚCIA będą nam Polakom towarzyszyć .Musimy poznać CAŁĄ i PRAWDZIWĄ historię Polski --aby ZROZUMIEĆ !! nasze błędy !!! wciąż i wciąż popełniane

  Paweł Szydłowski -Polak -poliglota -Autor książki --PATRIOTA ma wiedzę i odwagę !! przeciwstawić się 1000 LETNIEMU KŁAMSTWU

  -------------dlaczego osoba o ksywie LORD C zainteresowana jest utrzymywaniem KŁAMSTWA ??

  ----Polsce NALEŻY się PRAWDA !! szczególnie !! w takim dniu !!!!!!!!

  http://www.youtube.com/watch?v=PR2zf6ZIu5c
 • Fotografia przedstawia moment zwycięztwa walki powstania o uratowanie ptzedx zupełną zafgładą
  Powsanie pod dowodztwem AK i kapitulacja na warunkach prawa byly wtedy jedyną szansą uratowania przed zagladą
  Front zatrezymany zostal do 17 stycznia 44 w celu przyśpieszenia Aliji kandydatow na nowoherbrajczykow planowanerj przez bermanowską Polszkę i Czechoslowację i neutralizowaną w tym celu Austrię do Palestyny z ZSRR. ez powstania, kapitulacji prxzywracajcej miedzynarodowe perawa żołnierzom i ludności (odebrane formalnie ludfności Generalnejh Guberni w 1939r) oraz bez ewakuacji ludnoścvi i powstańcow przed 20-30 stopniowymi mrozami na lini frontu ludnosci grozila zupełna zagłada tak jak ludności Leningradu lub sowieckim jęńcom.
  Do zagłady nie byly w tych warunkach potrzebne specjalne rozkazy (które już były) ani organizacja i dowoidzenie. Wystarczylo zarzsądzenie o ewakuacji ludnosci np do Pruszkowa lub Sochaczewa pod nadzorem Ukrazińcow, etnicznych Litwinow lub funkcyjnych folksdojczow bez zaopatrzenia i aprowizacji przez pola w czaqsie 30 stopniowych mrozow.
  http://telewidz.neon24.pl/post/99772,zbawienne-powstanie-warszawskie-i-jego-kapitulacja
  http://telewidz.neo
 • @LordConqueror 23:15:07
  Szanowny Lordzie of Conqeror

  Właśnie powinieneś omówić, to czego omawiać nie chcesz:

  "Nie będę omawiał spraw politycznych, bliskości sowietów, wizyty Mikołajczyka, rachub na pomoc, zrzuty itd. "

  W moim artykule jest to omówione i wypadałoby się choćby odnieść do podanych faktów. Bliskość sowietów była taka, że podeszli od południa z celem znanym tylko sobie (i geniuszom z KG AK). Premier Mikołajczyk był premierem rządu, którego ZSRS nie uznawał i pojechał do Moskwy w charakterze palanta, który wiele chce, ale nic nie może. Zrzuty też zostały omówione - przygotowanie 1000 lotów samolotów w ciągu co najwyżej 10 dni to akcja, którą trzeba starannie zaplanować , wydzielić siły, przygotować zrzuty...

  Mniemam, że Lord zechce wyciągnąć wnioski i doczytać choćby mój artykuł.
 • @Max von Stirlitz 06:50:47
  "Proces myślowy Polaków wymknal sie spod kontroli wiec absurdalne wklejki mysli nic teraz nie stanowią."

  Rozbawił mnie Pan tym zdaniem. Proces myślowy Polaków, czy może chwilowy brak carskich/sowieckich/rosyjskich agentów od kierowania procesem myślowym. Proces myślowy wygląda w skrócie następująco

  1794 - klęska
  1812 - klęska
  1830 - klęska
  1863 - klęska
  1918 - klęska zaborców
  1920 - remis nazywany zwycięstwem
  1939 - klęska
  1944 - klęska
 • @telewidzacy 09:14:04
  Skoro Powstanie doprowadziło do całkowitej zagłady Warszawy, to jak mogło jednocześnie uratować Warszawę od całkowitej zagłady?
 • @vortex 12:10:38
  Zdaje się że dwa ich najbardziej plugawe komentarze zostały usunięte.
 • @Henryk Dąbrowski 11:22:09W powstaniu zginęło 20m tyś.żolnierzy i 150 tysięcy cywilow
  A przeżylo więcej wlaśnie dzięki powstaniu i warunkom kapitulacji. Jest to wyjaśnione w zalączonych wpisach
 • ------ a ja obserwują UFO -siedzę na tarasie -patrzę w niebo i laptopa :))
  ----UFO wisi jakby -przemieszcza się w górę w dół - ok 1m z mojej perspektywy -wielkość piłki -świeci dookoła różnym światłem /sztucznym / -wnikają w niego inne mniejsze , dolatujące ufka :))

  ----jak się skończy ?? jak co noc ! poleci pod kątem 45 +- ' w górę i zniknie --a ?? pytacie o drony ?? -- latają , jak mrówków ich na niebie :)
 • @LordConqueror 23:08:19
  ---- to Ty uważaj ! -bo nie daj bóg ! dostąpisz niebo wstąpienia -- Twoje będzie gorsze !! staż tylko 1000 letnie oszustwo ! nie wiem czy będzie zaliczone :)))
 • @LordConqueror 00:30:38
  ---POSŁUCHAJ !! mam swoje wyobrażenie PATRIOTY -Pan Kieżun nim NIE JEST -on miał ! NA WIEŚĆ o obaleniu / komuny / zjawić się w Polsce jako 1 i ŻĄDAĆ !!!!! OBSADZENIA SIEBIE w roli ministra finansów !

  --ON WIE !!! doskonale WIE !!! że !! -jak piskorz DZISIAJ , wije się w tłumaczeniach ! ma świadomość ZLEKCEWAŻENIA Polski

  - i tylko nie mów mi ,że walczył i był ranny !! co to znaczy !! przy milionach TRUPÓW polskich PATRIOTÓW
 • @LordConqueror 00:39:34
  ---DOBRY CZŁOWIEKU posłuchaj ! -Polska SŁOWIAŃSKA !! i żadna inna -TAK PO PROSTU MUSI BYĆ
 • @ninanonimowa 00:47:31
  ------DOBRANOC

  http://www.youtube.com/watch?v=p5zZbKaeN18
 • @LordConqueror 00:39:34
  --na jesień planuję przeczytać wszystko co wyszło z pod pióra Dmowskiego --wówczas mam nadzieję -odkryje się prawda !

  http://forum.gazeta.pl/forum/w,28,14894972,14903652,dowodzik_na_zwiazki_z_arabami.html?wv.x=1
 • @LordConqueror 19:55:15
  --myślisz ,że nie wiem ? - przeczytam aby udowodnić ,że Dmowski zdał sobie sprawę ,że !! WATYKAN i KK -jest Polski słowiańskiej KATEM !!
 • @LordConqueror 22:49:53
  ---wiem dlaczego tak kochacie Koneczngo - jego prace niewątpliwie PRACOCHŁONNE - nie mają żadnego znaczenia ! -ŻADNEGO !

  KATOLIK wychowany/wykształcony w duchu i SZKOŁACH KATOLICKICH --nie może mieć ! obiektywnego spojrzenia na jakąkolwiek cywilizację -ma niestety WDRUK , katolicki wdruk ------ z nim się umiera

  WIEM ,że NIC nie wiem !! -jak wielkim trzeba być ! by skomentować tak lakonicznie swoje życie

  / idę oglądać niebo ufki fruwają /
 • @LordConqueror 22:33:22 "braterstwo broni" nie interesowalo grupy trzymajacej wladzę w ZSRR
  podobnie jak zwycięztwo komunizmu w Europie.
  Następcy budownbiczych i protektorow ZSRR jakimi są posowieccy oligarchowie z wielomiliardowymi kapitalami jakby z bajek Korwina Mikkego podobnie nie są obewcnie zainteresowAni braterestwem broni mioedzy zbnderyzowanym wojskiem ukraińskim a wojskiem donieckim.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

ULUBIENI AUTORZY